mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół Zawodowych nr 2
im. Janusza Korczaka
w Poznaniu
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2021/2022 znajduje się pod adresem: https://zsz2poznan.mobidziennik.pl/2021