mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół Zawodowych nr 2
im. Janusza Korczaka
w Poznaniu
Rok szkolny 2020/2021